Sağlıklı ve Güvenle Gülümseyin

Yıllar süren, Ankara Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültelerindeki akademik, klinik ve eğitim çalışmalarından sonra Çankaya Caddesi'nde açtığı muayenehanesinde "Protetik Diş Tedavisi, İmplantoloji, Estetik ve Çene Eklemi Rahatsızlıkları" öncelikli olmak üzere ağız ve diş sağlığı hizmetleri veren Prof. Dr. Ahmet Ersan Ersoy...

Daha önceki yıllarda dişlerin kaybı veya hastalıklarına yönelik olan tedavi çalışmaları, teknolojideki gelişmeler ve beklentilerin çeşitlenmesi sonucu, beslenme ve konuşma fonksiyonları ile birlikte estetik yaklaşımları da içermeye başlamıştır. Prof. Dr. Ahmet Ersan Ersoy, uzmanlık alanı olan "Protetik Diş Tedavisi" ve bunun kapsamı içinde yer alan "Estetik, İmplant Destekli Protezler ve Çene Eklem Rahatsızlıkları" konularında güncel bilimsel veriler ve teknolojiler desteğinde bu yaklaşımlara yönelik tedavileri sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ahmet Ersan Ersoy, estetik tedavileri, "Diş hekimliğinde restoratif estetik uygulamalar, renk şekil ve/veya konum bozuklukları ile diş kayıplarının giderilmesine yöneliktir. Bu uygulamalar, çeşitli nedenlerle renkleşmiş dişlerin renklerinin düzenlenmesi ile başlar. Bunun için uygulanan beyazlatma yöntemleri başarılı sonuçlar vermektedir. Beyazlatma ile istenilen sonucun elde edilemediği durumlarda da dişlerden doku kaldırmadan veya az ya da çok doku kaldırmalar ile estetik tedaviler söz konusudur. Renk ile birlikte veya ayrı olarak şekil veya konum bozukluğu olan dişler, bir diş ya da daha çok kaybedilmiş olan dişsizlikler de yine estetik materyallerle tamamlanabilir" şeklinde özetliyor.

Diş eksikliklerinin tedavisi için çok önemli hale gelen implant uygulamalarına 1989 yılında başlayan ve yıllardır bunun eğitimlerini veren Prof. Dr. Ahmet Ersan Ersoy, halen uygun planlamalarla ve her diş eksikliğinin mutlaka implant gerektirmediğinin altını çizerek yeni yöntemler ve üst yapı seçenekleri ile çalışmalarına devam ediyor. Dünya nüfusunun %70'inde var olduğu bilimsel olarak gösterilen, ülkemizde daha yaygın olduğu bilinen çene eklemi rahatsızlıklarının giderilmesine yönelik çalışmalarını da kliniğinde sürdürmektedir.

Hasta gereksinimi, konforu ve güvenine yönelik tasarlanan kliniğinde, gerçek tedavi ihtiyacı ve beklentileri belirlenerek uygun şartlarla uygulamalar yapmaktadır. Zamanın çok değerli olduğu günümüzde, otopark sorunu olmayan ve kolay ulaşılabilir olma özelliğine sahip bu klinikte, randevuların yapılacak işleme göre, rahat aralıklarla planlanıyor olması da büyük avantaj olarak gösterilebilir.

Hakettiğinizi almanız için çalışıyoruz

Hastalarımıza hak ettikleri gülümsemeleri vermek için çalışıyoruz