Konferanslar

İmplant Destekli Protezler ve Komplikasyonları : Adana Diş Hekimleri Odası , 14 Ocak 2017 , Adana

İmplant Destekli Protezler : Greatist İstanbul , 29 Ekim 2016 , İstanbul

İmplant Destekli Protezler ve Komplikasyonları : Gaziantep Diş Hekimleri Odası , 22 Kasım 2015 , Gaziantep

İmplant Destekli Protezler ve Komplikasyonları : Tekirdağ Diş Hekimleri Odası , 12 Ekim 2015 , Tekirdağ

İmplant Destekli Protezler, Güncel Sorular ve Cevapları : Kayseri Diş Hekimleri Odası, Bahar Toplantısı, 17 Mayıs 2015, Kayseri

İmplant Destekli Protezler, Biyomekanik, Estetik, Materyal : Konya Diş Hekimleri Odası, Bahar Toplantısı, 18 Nisan 2015, Konya

Protetik Diş Hekimliğinde CAD CAM Uygulamaları : Güncelleme, FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, İstanbul

Güncel Restoratif Materyaller: 16. EBDO, 19. TPID Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 21-23 Ekim 2011, İzmir

Uygulamalı Temel İmplant Eğitim Semineri: VESTA, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul

İmplant Destekli Protezlerde Güncel Yaklaşımlar: 7. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27-29 Nisan 2007, Fethiye

Uygulamalı Temel İmplantoloji Eğitimi: YDÜ/ASTRA, 2009, Lefkoşa,KKTC

TME İnternal Problemlerinde Protetik Yaklaşımlar: TME Düzensizlikleri ve Çağdaş Tedavi Konseptleri Sempozyumu, 14-15 Nisan 2007, Ankara

İmplant Protezlerde Başarı Faktörleri ve Planlama: TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19-24 Haziran 2006, Samsun

Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları: TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 20-25 Haziran 2005, İstanbul

İmplant Destekli Protezlerde Estetik: TDB Ankara Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongresi ve Expo Dental, 11-13 Eylül 2003

İmplant Destekli Protezler; Protetik Değerlendirme: TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 20-25 Haziran 2003, Antalya

Sabit Protezlerde Güncel Değerlendirme: EDAD Sürekli Eğitim Programı, 16 Mart 2003, Ankara

İmplant Üst Yapı Seçim: 2. ICOI/Roland Meffert Implant Instıtute Symposıum, 20,21,22 Nisan 2001, Bodrum

İmplantoloji: EDAD Sürekli Eğitim Paneli, 05 Nisan 1999, İstanbul

Farklı İmplant Sistemlerinin Protetik Yönden İncelenmesi: TPID 10., PAGD 3. Bilimsel Kongresi, 23,27 Eylül, 1998 Kapadokya

İmplant Komplikasyonları ve Çözümleri: TDB Uluslararası 3. Diş Hekimliği Kongresi, 18-22 Haziran 1996, Ankara

TM Rahatsızlıklarda Oklüzal Rehabilitasyon: TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 01 Aralık 1995, Eskişehir

Dental Seramiklerdeki Gelişmeler: TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 01 Aralık 1995, Eskişehir

Hassas Bağlantılar ve Sabit Hareketli Köprüler: TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 10 Haziran 1995, Eskişehir

İmplantolojide Estetik: TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 20-23 Haziran, 1994, Ankara

Diş Hekimliğinde İmplantoloji: TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 16 Ekim 1993, Afyon

İmplantoloji: TDB Öğrenci Kolu Sempozyumu, 23 Nisan 1993, Ankara

İmplantolojide Sabit Protez Uygulamaları: TDB, III. İmplantoloji Programı, 15 Ocak 1993, Mersin

Temporomandibuler Eklem Sorunları: TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19-22 Kasım 1992, Ankara

İmplantolojide Sabit Protez Uygulamaları: TDB, II. İmplantoloji Programı, 23 Ekim 1992, Erzurum

İmplant Tanıtımı ve Çeşitleri: TDB, I. İmplantoloji Programı, 22 Mayıs 1992, Ankara

Diş Hekimliğinde İmplantoloji: TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19-24 Kasım 1991, Ankara

Sabit Protezlerde Porselen: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

Sabit Protezlerde Porselen: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 3-5 Nisan 1989

Sabit Protezlerde Kullanılan Alaşımlar: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi, 6-10 Haziran 1988

We strive to give our patients the smiles they deserve