Fixed Dentures in Dentistry

ISBN: 978-605-84626-0-1

Author: Prof. Dr. Ahmet Ersan ERSOY

Diş hekimliğinin sabit protezler dalı, estetik, oklüzyon, seramik sistemler, restoratif materyaller ve implant destekli protezler gibi her konusu, tüm diş hekimlerini ilgilendiren, çok geniş ve yeniliklere açık bilgileri içermektedir. O nedenle bu kitap, bir özet kıvamındadır ve olabildiğince benim görüşlerimi yansıtmaktadır

Örnek olarak kullanılan görseller, referans verilenler dışında kendi uygulamalarımızdan alınmıştır. Klasik sayılabilecek şekiller ve bilgiler, referans kaynaklardan aktarılmıştır.

ASK FOR A ORDER

CONTENTS:

Section 1: Introduction to Fixed Dentures

Section 2: Crowns and Bridge Dentures

Section 3: Tooth Preparation

Section 4: Measure

Section 5: Temporary Restorations

Section 6: Occlusal Relationships

Section 7: Aesthetic

Section 8: Metal Supported Ceramic Restorations

Bölüm 9: All-Ceramic Restorations

Section 10: Ceramic Laminate Veneers

Section 11: Reinforces Composite Resins and Applicaitons in Fixed Dentures

Section 12: Restoration of Endodontically Treated Teeth

Bölüm 13: Implant-Supported Dentures

Section 14: Harmonization, Cements and Cementation

Section 15: Removal of Crown and Bridges

We strive to give our patients the smiles they deserve