13.4. Medikal ve Dental Geçmiş

Medikal Hikaye: Hastanın incelenmesinde en önemli aşamalardan birisi medikal hikayedir. Gerek uygulanabilirlik gerekse diğer medikal dalların işbirliği açısından,

 • Romatizmal veya konjenital bir kalp rahatsızlığı, romatizmal ateş, anjina, miyokard enfarktüsü veya özellikle stres durumunda oluşan episodik tipte aritmilerin mevcudiyeti
 • Böbrek hastalıkları, üriner, gastrointestinal, solunum, endokrin ve sinirsel hastalıkların olup olmadığı,
 • Kanama ve pıhtılaşma zamanlarının uzunluğu gibi kanama problemlerinin bulunup bulunmadığı,
 • Bazı ilaçlara ve/veya dental materyallere karşı bir alerji hikayesi,
 • Hastanın uyuşturucu ilaçlar, alkol veya kimyasal maddeler kullanıp kullanmadığı,
 • Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenerek değerlendirilir.

Bu sorgulama ve inceleme sonucunda, var veya tedavi edilmiş olan hastalıklar, implant uygulanabilirliği açısından ilgili doktor veya doktorlarla konsülte edilerek sonuç tedaviye karar verilir.

Resim 13.8 a. Mukoza üstü ve b. kemik üstü stent kullanılması. Mukoza üstü stent kullanılmasıyla operasyon sahasında flep kaldırılmaz

Resim 13.9 a. Baryumsülfat içeren protezler ve b. mukoza sınırları ile ve mukoza kalınlığının ölçülmesi.

Resim 13.10 Radyoopak protezin programdaki görüntüsü

Dental Hikaye: İmplantasyon uygulamaları için diğer bir önemli bölüm dental hikaye aşamasıdır. Dişlerin ne zaman ve neden kaybedildiği önemlidir. Anında uygulama endikasyonu bulunan implant sistemleri dışında, minimum altı aylık çekim sonrası süreleri gerekmektedir.

Periodonsiyumun sağlığı açısından yumuşak doku incelemeleri, patolojiler, alveoler ve yapışık dişetinin yerleşimi, diş veya dişler mevcutsa, çürük durumları, ilişki pozisyonları, mobiliteleri, plak indeksleri ve kalkulüs varlığı araştırması yapılır.

Klinik Muayene: Klinik olarak ağız içi inceleme, yumuşak dokuların, oral hijyenin, periodontal sağlığın, dişlerin ve dişsiz boşlukların durumunun değerlendirilmesini içerir.

Kemik rezorbsiyonunun miktarı özellikle mental foramen ve nörovasküler yapılar açısından değerlendirilir. Mevcut dişlerin durumu ve oklüzyonu incelenerek, alt ve üst çenenin birbiri ile ilişkisi belirlenir. Kemiğe kadar olan mukoza kalınlığı özel aletler (calibrated probe) ile ölçülebilir.

Klinik inceleme sonrası, mevcut dişlerin periodontal ve konservatif tedavisi yapılarak, oral hijyen uygun hale getirilir.

Kemik Değerlendirmesi:

Lekholm ve Zarb'ın Branemark Kemik Analizi: Radyografik analizler sonucu kemik, kantite açısından beş, kalite açısından dört bölüme ayrılır. Kantiatif gruplar A, B, C, D; kalitatif gruplar Cl 1, 2, 3, 4 olarak isimlendirilir.

 • Grup A. Minimal veya hiç kemik rezorbsiyonu,
 • Grup B. Orta derecede kemik rezorbsiyonu,
 • Grup C. Sadece bazal kemiğin kaldığı ciddi miktarda rezorbsiyon,
 • Grup D. Bazal kemiğin içine kadar ilerleyen ciddi miktarda rezorbsiyon,
 • Grup E. Kemik grefti endike olan ciddi bazal kemik rezorbsiyonunu ifade eder.
 • Sınıf 1. Kalan kemiğin büyük bölümü kortikal kemik,
 • Sınıf 2. Spongioz kemikle çevrilmiş kalın kortikal kemik,
 • Sınıf 3. Spongioz kemikle çevrili ince kortikal kemik,
 • Sınıf 4. Düşük yoğunluklu spongioz kemikle çevrili ince kortikal kemiği belirtir

Resim 13.1 Lekholm ve Zarb'ın kantitatif kemik sınıflaması

Resim 13.2 Lekholm ve Zarb'ın kalitatif kemik sınıflaması

Sınıf 2 ve 3 kemik kalitesinin iyi olması nedeniyle prognozu iyi bir implant yerleştirimi sağlar. Özellikle Sınıf 3 implant yerleştirimi için idealdir. Sık görülen durum Sınıf 4'tür. Bu durumda iyileşme periyodu 8-9 aya kadar uzayabilir.

Grup D'de implantın yerleştirilmesi ve yerleştirmenin yönü, önemli bir sorun teşkil eder. Bu vakalarda, kemik yüksekliği yeterli olabilir. Ancak, kretin sivri uçlu olması implantın yönünü etkiler

Kemik kalitesi Sınıf 4 olan vakalarda çok dikkatli cerrahi işlem yapılmalıdır. Seçilen implantın boyu inferior kortekse yerleşecek kadar uzun olmalıdır.

Mandibula D grubu ve Sınıf 1 veya 2'de tedavi oldukça güçtür. Kemik kalite ve şekli düşünülürse, cerrahi işlemler (implant yuvası açılması) sırasında oluşacak sürtünmeye bağlı ısı artması nedeniyle dikkatli çalışma ve iyi soğutma gerektirir.

Maksilla Grup E veya bazal kemiği içine alan ciddi kemik rezorbsiyonu varsa kemik grefti endikasyonu vardır.

İmplant yerleştiriminde anatomik oluşumlarla, implant apeksi arasında en az 1 mm’lik mesafe mutlaka bırakılmalıdır.

Hakettiğinizi almanız için çalışıyoruz

Hastalarımıza hak ettikleri gülümsemeleri vermek için çalışıyoruz