13.9. İmplant Açılandırımı

Uygun implant açısı, fasiyal planda, singulum hizasında ve insizal kenar hizasında olmak üzere 3 planda değerlendirilmelidir. Fasiyal planda, implant çıkışının doğal dişin servikalindeki gibi olması gerekir. Ancak bu pozisyonda yerleştirilen bir implantın insizali doğal dişe göre daha fasyialde kalacaktır. Bunu tolere edebilmek için insizal kenarı palatinalde olacak şekilde açılı destekler gereklidir. Fakat bu durumda özellikle kemik kaybı olduğu taktirde estetik görünüm tehlikeye girer. Singulum hizasında, implantın singulumunun altında konumlanması gerekir. İnsizal kenar hizasında açılandırma implant yerleştirilmesinde en ideal konumdur. İmplantın merkezi, kronun insizal kenarının altına gelecek şekilde yerleştirilir. Böylece, simante edilen destek, insizal kenarın hizasında çıkmış olur. Kronun fasiyal yüzden çıkışı komşu dişlere benzer. Estetik, doğal bir görünüm olur.

İmplantın açısı

İmplantlar, kuvvetlerin en uygun dağılımı aksiyal yönde olacak şekilde yerleştirilmelidir. Kret üzerindeki stresler implantlar aks dışı yükleniyorsa artar. Her aksdışı 15º lik yükleme, yükün %25'ini vida-destek bağlantısı üzerine transfer eder.

Şekil 13.9. Her aksdışı 15º lik yükleme, yükün %25'ini vida-destek bağlantısı üzerine transfer eder. Molar bölgede, implant açısı 15º'den fazla ise,implant pozisyonu greftleme işlemi ile düzeltilebilir. Aksial pozisyonlandırmada zorluklar varsa, geniş çaplı implantlar önerilir.

Hakettiğinizi almanız için çalışıyoruz

Hastalarımıza hak ettikleri gülümsemeleri vermek için çalışıyoruz